Tipje van de sluier Wonen

Tipje van de sluier wonen

Op het platform Nieuw Wonen kunnen personen die een nieuwbouwwoningen zoeken hun woonwensen doorgeven, om zo op de hoogte gehouden te worden van aankomende projecten. Dankzij deze data kan een unieke doorkijk worden gecreëerd van de wensen van deze woningzoekers. Wist u bijvoorbeeld dat in Groningen driekwart van deze huishoudens aangeeft niet in een appartement te willen wonen, terwijl slechts een derde van de huidige woningvoorraad uit eengezinswoningen bestaat? Het wordt pas echt interessant wanneer deze woonwensen worden afgezet tegen de huidige nieuwbouwontwikkeling. Met deze vergelijking kan worden beoordeeld of de juiste woningen worden gebouwd. Bijvoorbeeld in Utrecht wil bijna 90% van de geregistreerde huishoudens maximaal € 250.000 betalen voor de nieuwe woning. Benieuwd of dit mogelijk is binnen de nieuwbouwprojecten in de regio? Dat antwoord hoort u op 7 februari in de presentatie van Dynamis Researcher Rogier Weck.

Countdown