Tipje van de sluier

Tipje van de sluier wonen deel 2

Door de combinatie van het gebrek aan aanbod en de hoge woningprijzen wordt het voor veel huishoudens steeds lastiger om een woning te vinden die aan hun wensen voldoet . Dit is terug te zien in de afname van het aantal woningverkopen, in twee derde van de Nederlandse gemeenten is dit reeds het geval.  Om de dynamiek op gang te houden is het van belang dat er voldoende aanbod beschikbaar komt. Op basis van het gebrek aan plancapaciteit en de overvolle orderportefeuilles van de Nederlandse bouwsector is het de verwachting dat de nieuwbouwproductie op korte termijn niet fors zal gaan toenemen. Het is derhalve van belang om zo effectief mogelijk de voorraad uit te breiden. Met de realisatie van elke nieuwbouwwoning moet een keten van verhuisbewegingen in gang worden gezet. Hiervoor moet naast de huidige vraag ook de woonbehoefte binnen elke gemeente goed in kaart worden gebracht. Rogier Weck (Researcher bij Dynamis) zal u hier tijdens de deelsessie Wonen op het Sprekende  Cijfers Event meer over vertellen.

Countdown