Tipje van de sluier Kantoren

Tipje van de sluier kantoren

Op de Nederlandse kantorenmarkt is over nagenoeg de gehele linie sprake van een afname van het aanbod. Hoewel op veel locaties aanboddalingen geregistreerd worden, lopen vooral de tekorten in het centrum zeer snel op. Al vanaf 2014 nam het beschikbare kantorenaanbod op centrumlocaties af. Op dit moment is het aantal aangeboden meters op deze locaties maar liefst de helft lager dan in 2014. Door het vroege en sterke herstel van de kantorenmarkt in de Nederlandse centra, zijn de gevolgen van het opdrogen van de markt hier het sterkst merkbaar. Rick van Zwet (Research Manager) zal u tijdens de deelsessie ‘Kantoren’ op het Sprekende Cijfers Event meer vertellen over de gevolgen van deze krapte voor de kantorenmarkt.

Countdown