Tipje van de sluier

Tipje van de sluier kantoren deel 2

Onder invloed van de gunstige economische omstandigheden is de vraag naar kantoorruimte in 2018 wederom zeer hoog. Waar tijdens de crisisjaren veel bedrijven te ruim in hun jasje zaten, neemt de uitbreidingsvraag na meerdere jaren van economische groei fors toe. Naast uitbreidingsvraag kunnen bedrijven door ruimere budgetten ook op kwalitatief gebied hogere eisen stellen. De bouwkundige kwaliteiten zijn daarbij van belang, maar vooral locatie neemt een steeds centralere plek in bij de huisvestingsbeslissingen. Bedrijven waarderen in toenemende mate een multimodaal ontsloten plek voor de bedrijfsvestiging. Rick van Zwet (Research Manager Dynamis) zal u tijdens de deelsessie ‘Kantoren’ op het Sprekende Cijfers Event meer vertellen over de gevolgen van deze locatievoorkeuren voor de kantorenmarkt.

Countdown