Interview met Rick van Zwet

Sprekende Cijfers Kantorenmarkten: “De strijd om de stedelijke vierkante meter”

Rick van Zwet is Research Manager bij Dynamis. Hij presenteert op het Sprekende Cijfers Event de uitkomsten van de rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2019. Zijn verhaal gaat over de strijd om de stedelijke vierkante meters. Het aanbod is schaars en de beschikbare ruimte is zeer gewild. Niet alleen kantoren, maar ook andere functies zoals retail en wonen leggen zware claims op de stad. Wie gaat er winnen?
“De strijd om de stedelijke vierkante meter is in volle gang. Door het tekort aan nieuwbouwpanden en de grote vraag vanuit verschillende sectoren neemt de krapte in steden toe. Het is een actueel en relevant thema, bedrijven wijken al uit als gevolg van het gebrek aan aanbod.”

Grote dynamiek, meer kapers op de kust
“De sterke aantrekkingskracht van steden op bedrijven verklaart de grote dynamiek op de kantorenmarkt. Door het teruglopende aanbod van kantoorruimte ontstaat er op sommige locaties echter al krapte, met name op centrumlocaties en ov-locaties. Het gevolg is dat kantoorgebruikers genoodzaakt zijn om te zoeken naar alternatieve locaties buiten de grote steden. Maar wat betekent de krapte voor de businesscase van kantoortransformaties? Naast de kantoorfunctie leggen namelijk ook andere functies zoals wonen, retail en horeca zware claims op de beschikbare ruimte in de stad.

Wie wint de concurrentiestrijd?
Wie wint deze concurrentiestrijd om de beschikbare ruimte en wat betekent dit voor de economische functie van een stad? Benieuwd naar de huidige cijfers en de uitkomst van het onderzoek? Rick presenteert de resultaten tijdens het Sprekende Cijfers Event.

Countdown