Herwaardering van kantorenparken noodzakelijk

Blog: Rick van Zwet

Herwaardering van kantorenparken noodzakelijk

Populaire centrumlocaties worden als gevolg van de hoge opnamevolumes geconfronteerd met een gebrek aan beschikbaar aanbod. In de eerste helft van 2018 zijn maar liefst 37% meer kantoormeters van gebruiker gewisseld op Nederlandse centrumlocaties vergeleken met een jaar eerder. Bedrijven hechten in toenemende mate aan de grote hoeveelheid voorzieningen en de OV-bereikbaarheid van deze locaties. Op binnenstedelijke locaties moet de kantoorhoudende bedrijvigheid echter sterk concurreren met andere functies, zoals wonen, retail, horeca en leisure.

Om de druk op centrale locaties te verlichten bieden locaties buiten het centrum kansen. Op de Nederlandse kantorenterreinen zijn namelijk nog ruim voldoende meters beschikbaar. In de Dynamis regio’s wordt medio 2018 bijna 2 miljoen m² aangeboden op kantorenparken, 40% van het totale aanbod. Door dit deel van de voorraad beter te benutten kan een groot deel van de vraag naar kantoorruimte opgevangen worden. Panden op deze locaties lenen zich, in tegenstelling tot andere locaties, bovendien maar zeer beperkt voor transformatie naar andere functies.

Een revitalisatie van veel formele kantoorlocaties is noodzakelijk om door kantoorgebruikers als aantrekkelijk alternatief gezien te worden voor centrumlocaties. Op dit moment zijn veel kantorenparken namelijk verouderd, ontbreken voorzieningen en is de locatie slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit uit zich ook in de prijzen van kantoorruimte op deze locaties, met een mediane meterprijs van € 117 is het prijsniveau fors lager dan op centrale locaties (€ 132).

Een aantal aspecten moeten goed op orde zijn om gebruikers in toenemende mate naar kantorenparken te trekken. In bestemmingsplannen en bij nieuwe ontwikkelingen moet ruimte worden gegeven aan basisvoorzieningen, zoals horeca en kleinschalige retail. De locatie wordt daarmee niet alleen een plek om te werken, maar biedt ook de mogelijkheid om te recreëren en consumeren. Ook een betrokken parkmanagement is noodzakelijk om een kwalitatieve uitstraling te krijgen en te behouden. Ten slotte is de bereikbaarheid met auto en OV van cruciaal belang. Ruime parkeergelegenheid, het verhogen van de frequentie van bussen, het aanleggen van tramlijnen, maar ook een ruim aanbod van OV-fietsen bij nabijgelegen treinstations heeft een positief effect op de bereikbaarheid. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen er zowel stappen worden gemaakt in het terugdringen van het grote aantal beschikbare vierkante meters op de kantorenparken, als in het verlichten van de druk op centrumlocaties.

Countdown